Monday, December 26, 2011

AsMa UL-hUsNa

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.


Firman Allah swt:

"Dan Allah memiliki Asma'ul Husna ( nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahertikan  nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."
( Surah Al-A'raf ;ayat 180)


No comments:

Post a Comment