Friday, December 2, 2011

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"Wahai orang-orang yang beriman!
Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk
mendekatkn diri kepada Allah swt, dan berjihadlah 
(berjuanglah) di jalanNya agar kamu beruntung,"
                                      (Surah Al-Ma'idah: ayat 35)

No comments:

Post a Comment